Buss-streiken over

Bussene vil gå som vanlig igjen når høstferien er over.

Les mer

Buss-streik

20.09.2020: Busstreik fra søndag 20.september. Streiken berører alle bussavganger i Krødsherad. Skolebussene vil ikke bli kjørt, noe som i praksis vil si at elevene må skysses til skolen på andre måter i privat regi. Skoleskyss med drosjer vil kjøres, med unntak av drosjekjøring for mating til busser som ikke går. Brakar og vi beklager ulempen […]

Les mer

Skoleruta 2020 – 2021

Les mer

Fotojakt, 8. klasse

Les mer

Brev til foreldre under koronakrisen

Les mer